Energi & Miljöstrategi har många års erfarenhet av att arbeta med vindmätning och produktionsberäkningar.

Nedan listas några av de tjänster vi erbjuder.
  • Vindmätning med mätmast eller fjärranalysutrustning
  • Analyser och långtidskorrigeringar av vinddata
  • Produktionsberäkningar
  • Siteoptimering
  • Vakberäkningar
  • Övervakning av vindmätningsutrustning
  • Vind- och resurskartor
httpemstrategiseimagessodar208-403jpg