Energi & Miljöstrategi har flera års erfarenhet av att arbeta med tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar.

Nedan listas några av de tjänster vi erbjuder.

  • Screening och förstudier
  • GIS, kartanalyser och kartbearbetningar
  • Miljöutredningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Ljud- och skuggberäkningar
  • Fotomontage av planerade vindkraftverk
  • Bygglov, miljöanmälan och tillstånd för miljöfarlig verksamhet
  • Ekonomiska utvärderingar och rådgivning
  • Markägarkontakter
  • Avtal
httpemstrategiseimagestrad_pa_aker2jpg