Energi & Miljöstrategi arbetar, på uppdrag av Tranås Energi AB, med tillståndshantering för en vindkraftsetablering söder om Hestra, Ydre kommun.

Tranås Energi har sedan 2013 miljötillstånd för 11 st vindkraftverk söder om Hestra med en totalhöjd om 150 meter. Avsikten är nu att söka ett nytt tillstånd för färre, men högre, vindkraftverk i samma område.

Samråd har förts med myndigheter under november 2016.

Samråd med allmänhet, föreningar och organisationer pågår mellan 2017-03-08 till 2017-04-17.
Samrådsmöten med öppet hus genomfördes:
Torsdagen den 23:e mars 2017 kl 14:00 till 19:00 alternativt
Lördagen den 25:e mars kl 10:00 till 15:00
Plats: OK 64 Torpas lokal, 573 94 Ydre.

Ta del av samrådsunderlaget
Samrådshandling - vindkraft söder om Hestra
Inbjudan till samråd
Affischer från samrådsuställningen 23 och 25 mars 2017
Fotomontagerapport
Skuggberäkningsrapport (uppdaterade efter synpunkter från samrådsmötet)
Ljudberäkningar

För mer information om projektet, eller lämna synpunkter, kontakta:
Energi & Miljöstrategi AB
Emma Polder
010-209 12 04
fornamn.efternamn(a)emstrategi.se
httpemstrategiseimagesFolkesmalen.jpg