Energi & Miljöstrategi arbetar, på uppdrag av Bixia Byggvind AB, med att utreda förutsättningarna för vindkraft på Häjsberget och södra Länsmansberget i  Sunne kommun

Miljötillstånd gavs 2014-06-26 för totalt tretton vindkraftverk, 9 på Häjsberget och 4 på södra Länsmansberget. Tillståndet gäller för totalhöjd om maximalt 200 m. Tillståndet vann laga kraft 2015-09-04.

Vårt arbete har innefattat vindmätning, ansökningshandlingar, del i projektledning, avtal med markägare och upphandling.
httpemstrategiseimagesHajsberget.jpg