På uppdrag av Bixia Byggvind AB undersöker Energi & Miljöstrategi möjligheten att etablera vindkraft på Fryksdalshöjden i Sunne kommun.

Projektet omfattar nio vindkraftverk. Respektive vindkraftverk utreds för en totalhöjd på 175-200 m och en installerad effekt på 2-4,5 MW/verk.

Under sommaren och hösten 2013 har en rad inventeringar utförts inom projektområdet. Värmlands Museum har kartlagt förekomsten av arkeologiska och kulturhistoriska lämningar. Parallellt med detta har områdets fågelliv, naturvärden och fladdermöss dokumenterats av Naturcentrum AB.

Miljötillstånd lämnades av Länsstyrelsen 2016-06-01.

Ta del av samrådsunderlaget:
Samradshandling Fryksdalshojden.pdf
Utställningsaffischer.pdf
Fotomontage.pdf
Fåglar 2012.pdf
Fåglar 2013.pdf
Fladdermöss.pdf
Naturvärden.pdf
Arkeologi.pdf
Ljud.pdf

Övrig information:
Lathund - olika begrepp som förekommer i branchen, Vindval 2010.pdf
Ljud från vindkraftverk.Naturvårdsverket.pdf
Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk.Vindval.pdf.pdf
Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud.pdf
Vindkraft i sikte. Påverkan på fastighetspriserna,Svensk vindenergi 2010.pdf
Syntesrapport fågel och fladdermöss. Vindval.pdf

För mer information om projektet kontakta:
Energi & Miljöstrategi AB
Jonathan Hjorth
010-209 12 01
fornamn.efternamn(a)emstrategi.se
httpemstrategiseimagesFryksdalshojden.jpg