2014-01-01

Tillstånd för vindkraft i Ydre

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Östergötlands län har beviljat Tranås Energi Elförsäljning AB tillstånd för att uppföra och driva elva vindkraftverk vid Folkesmålen, söder om Hestra, i Ydre kommun.

Beslutet som vann laga kraft den 31 december 2013 möjliggör en ökad lokal och förnybar elproduktion i storleksordningen 60 till 70 miljoner kWh per år.
Visa alla nyheter